Проблем са комуникационом мрежом

Током ноћи 09.09.20015 дошло је до повремених прекида комуникационе мреже мобилне телефоније што је проузроковало успорено ажурирање просторних података. Решавање проблема је у току и систем ће бити нормализован до 10.00 часова.