Nova verzija informacionog sistema za nadzor

Puštena je u eksploataciju nova verzija sistema za nadzor pokretnih i nepokretnih objekata kao i živih bića. Do nove verzije se dolazi preko dugmeta „online“. Parametri pristupa, kao i svi korisicki podaci su prekopirani sa starog sistema. Za sve ostale informacije kontektirajte korisnički servis purem elektronske pošte, telefonom ili kroz modul za poruke na web strani!