Хвала на посети/Thanks for visiting

Услуга лоцирања/Location Services

Возила/Vehicles

Услуга лоцирања возила свих видова саобраћаја, почев од друмског, па преко железничког и водног, па до ваздушног. У понуди је више пакета услуга, у зависности од потреба и могућности корисника.

Read More

Роба/Goods

Услуга је намењена лоцарању роба, контејнера, пакета и оталих пошиљки које немају изворе напајања. Ова услуга се рализује посебним хермерички заштићеним уређајем на батерије.

Read More

Људи/Humans

Услуга лоцирања људи подразумева добровољни пристанак корисника на ову врсту услуге у складу са вим законима који штите приватност. Најчешћи кориници су старији, деца и дементне особе.

Read More

Животиње/Animals

Лоцирање кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња је омогућено посебним херметички затвореним уређајем на батерије који је лагане, али робусне констукције, облика привеска за огрлицу.

Read More