Do sada, lično lociranje prevoznih sredstava je bila prilicno skupa usluga, u smislu da je samo mali procenat klijentele mogao to da priusti. Preduzeće PITIS menja sve to. Omogućili smo prihvatljive cene veoma pouzdanog sistema za lociranje. Klijentu je dostupan servis i preko Interneta i aplikativno, tako da mu je omogucena neprestana usluga lociranja.

Životni tok GPS usluge

Životni tok GPS usluge

AVL sistem se toliko razvio, da je postao standardna oprema u službama koje zahtevaju veliku pouzdanost i brzinu odlučivanja. Svoju primenu AVL je našla u različitim službama kod kojih je prevoz veoma značajna stavka. U zavisnosti da li se prevoz vrši vozilom, plovnim objektom, ili nekim drugim sredstvima, postoji više primera gde

AVL najveće efekte ima ako se primenjuje u sledećim primenama:

Drumski saobraćaj:
Službe hitne pomoći
Teretna vozila
Komunalna preduzeća
Vatrogasne jedinice
Kurirska dostava
Preduzeća za kabliranje
Policija
Oklopna vozila
Lično obezbeđivanje vozila
Javni prevoz
Taksi službe
Spasilačka vozila (šlep služba)
Tranzit
Luksuzna vozila
Snežni ratraci
Poštanska usluga
Aerodromska vozila
Auto klubovi
Kupovina iz fotelje i brza dostava
Iznajmljivanje vozila
Mehanizacija preduzeća za održavanje puteva
Motocikli

Vodni saobraćaj:
Trgovački brodovi
Gliseri
Ribarska flota

Železnički saobraćaj:
Lokomotive
Kola

Vazdušni saobraćaj:
Helihopteri
Paraglajedri i padobarnci
Jedrilice i laki avioni

Robni saobraćaj:
Praćenje robe visoke vrednosti
Praćenje kontejnera

Pešački saobraćaj:
Stare osobe i deca
Poslovni ljudi
Kućni ljubimci i ostale životinje

Leave a comment