GPS usluga za GIS podrazumeva osim prikupljanja GPS podataka za GIS i sledeće aktivnosti: modelovanje podataka, priprema i prilagođivanje opreme, dostava u različitim formatima i sa zahtevanom preciznošću.

Cenovnik GPS usluga za GIS

Rb Metod Preciznost [m] Cena[1] [bod]
CEP[2] RMS[3] 2dRMS[4] 3 Sigma[5] Tačka Linija [1 km]
Snimanje specijalizovanim GPS uređajem za prikupljanje GIS podataka 1 1.5 3 4.44 0.9 2.5
1.+Diferencijalna korekcija u realnom vremenu 0.3 0.45 0.9 1.332 0.95 3
1+2+Diferencijalna korekcija sa naknadnom obradom 0.15 0.225 0.45 0.666 1 NA
Održavanje postojeće GIS baze podataka 0.5 1.5
Angažovanje GPS stručnjaka po danu 150

[1]U cenu je uračunato:

  • modelovanje podataka za šifrarnik koji se prikupljaju uz poziciju shodno zahtevu klijenta
  • prikupljanje predefinisanih atributa vezanih za poziciju

[2] SEP – 50% pozicija unutar sfere prečnika jednakog specificiranoj vrednosti (e. Circular Error Probable)

[3] RMS -68% pozicija unutar sfere prečnika jednakog specificiranoj vrednosti (e. Root Mean Square)

[4] 2dRMS – 95% pozicija unutar sfere prečnika jednakog specificiranoj vrednosti (e. distance Root Mean Square)

[5] 3 Sigma – 99.7% pozicija unutar sfere prečnika jednakog specificiranoj vrednosti

Leave a comment