GIS i GPS tehnologija zauzimaju sve veći segment aktivnosti. Takav trend rasta prati i konkurentnost na tržištu.
Lociranje/Locating
Pionir u GPS tehnologijama. Preduzeće Certus je osnovano 1990. godine i bavi se inženjeringom-razvojem i proizvodnjom sistema za daljinsko upravljanje i kontrolu udaljenih procesa.
GPS sistem za Pracenje Automatsko Upravljanje i Kontrolu Kao i svi savremeni sistemi za automatsko pracenje kretanja vozila, sistem PAUK se zasniva na primeni GPS tehnologije i modernih racarskih alata i tehnika. Ovakvi sistemi ostvaruju pozitivne efekte kako kod organizatora prevoza (vlasnika voznog parka), tako i kod korisnika. Sistemi za pracenje vozila, zasnovani na GPS tehnologiji, omogucavaju dispeceru, odnosno pruzaocu usluga, da u svakom trenutku zna koji su mu resursi raspolozivi i gde se oni nalaze. Iskustva u realizovanim sistemima su pokazala da se sve investicije u razvoj i primenu ovakvog sistema isplacuju vec u prvoj godini eksploatacije. SISTEM ZA PRACENJE MOBILNIH OBJEKATA PRIMENOM GPS TEHNOLOGIJE (PAUK) GPS PAUK je razvijen u Institutu %22Mihajlo Pupin%22, i namenjen je svim organizacijama koje poseduju vozni park, a zele da u svakom trenutku imaju tacan uvid u to gde se koje vozilo nalazi, sta prevozi, njegovo odrediste i predvidjeno vreme stizanja na destinaciju, kao i da prate niz drugih podataka o tom vozilu (radni parametri, pokusaj neovlascenog pristupa, itd.). Uredjaj koji se nalazi u svakom vozilu (uredjaj PAUK, snabdeven GPS prijemnikom i antenom) odredjuje svoju poziciju. Uz to, uredjaj PAUK moze da prikuplja i druge podatke sa senzora i drugih uredjaja u vozilu. Podaci se od uredjaja PAUK prenose komunikacionim podsistemom u dispecerski centar. Ovi podaci, zajedno sa podacima iz baze podataka o pracenim vozilima, omogucavaju da dispeceru, na svom ekranu, na digitalizovanoj mapi teritorije, vidi polozaj svakog vozila, zna tacno o kom vozilu je rec i ima pregled ostalih raspolozivih podataka o tom vozilu. Prikupljeni podaci o kretanju vozila, kao i podaci sa senzora, pamte se i koriste za izdavanje razlicitih grafickih i tekstualnih izvestaja o radu vozila i posade. SISTEM AUTOMATSKE KONTROLE JAVNOG GRADSKOG SAOBRACAJA (SAKS) Iako je naveden u programu %22ZEBRA%22, u okviru sistema za upravljanje saobracajem koji su razvijeni u Institutu %22Mihajlo Pupin%22, SAKS se mora navesti i u okviru primene GPS tehnologije, jer se za odredjivanje pozicije vozila u mrezi saobracajnica koriste GPS prijemnici ugradjeni u uredjaj PAUK. SAKS podrazumeva upravljanje kretanjem autobusa, tramvaja i trolejbusa u jednom gradu. Osnovni zadatak ovog sistema je obezbedjivanje ujednacenog nivoa usluga korisnicima javnog gradskog saobracaja (JGS) . Svako vozilo JGS je opremljeno uredjajem PAUK koji odrzava automatsku komunikaciju sa dispecerskim centrom. Na osnovu podatka o poziciji vozila, njegovoj popunjenosti i odstupanju od reda voznje, racunar u dispecerskom centru odradjuje potrebne upravljacke akcije i dostavlja odgovarajuca uputstva vozaca. SISTEM ZA PRA&%23389;NJE MEHANIZACIJE NA POVR?INSKOM KOPU (BAGIS) U okviru projekta racunarski podrzanog informaciono-upravljackog sistema Potisje Kanjiza, na povrsinskom kopu %22Majdan III%22, izgradjen je sistem za daljinski nadzor i upravljanje BTO (bager-traka-odlagaliste) kompleksom. Institut je u ovom projektu uradio podsistem za automatsko pracenje pozicija bagera i odlagaca- BAGIS, uz saradnju sa Katedrom za primenu radara Rudarsko-geoloskog fakulteta i preduzeca %22Livona%22, d.o.o. BAGIS obezbedjuje kontinuirano odredjivanje pozicije bagera ili drugog objekta na kome je instaliran uredaj PAUK, prikazivanje pozicije objekta na digitalizovanoj karti terena – na ekranu racunara u dispecerskom centru, arhiviranje podataka o kretanju objekta u baze podataka u centru, dobijanje pregleda podataka o kretanju objekta i o tipu gline koji je kopan/odlagan u prethodnim vremenskim periodima
Na osnovu ranije stecenih iskustava sa GPS sistemima, 1997 firma Secret Control GPS Kft. Odlucuje da pokreneme uslugu zastite imovine na bazi GPS-a. Za godinu dana proizvod je izasao na trziste. Od tada sistem prolazi kroz neprestani razvoj i modernizaciju. U okviru firme radi tim inzenjera na istrazivanju i kontinualnom tehnickom usavrsavanju sistema, sto omogucuje nasim korisnicima odabir najfunkcionalnije varijante sistema. U junu 1999. godine Secret Control GPS Kft. je dobilo sertifikat (BEA) za najbolji sigurnosno-zastitni sistem, od strane Asocijacije Osiguravajucih Kuca u Mađarskoj, koja je ujedno i clan CEA (Evropske Asocijacije Osiguravajucih Drustava). Ovaj sertifikat obnavljamo svake godine. Od septembra 1999. godine sklopjlen je ugovor sa AXA Osiguranjem, a posle i sa drugim osiguravajucim kompanijama, prema kome nasa klijentela ima pravo na popust na CASCO osiguranje vozila.
Teziste poslovne politike GPSPlus p.u. usmereno je ka stalnom pracenju i primeni savremene tehnologije i taktike u oblasti obezbedjenja lica i imovine. Stalnim zadatak je da primenjena taktika odbrane uvek ima prevlast nad taktikom napadaca. Takvo opredeljenje realizujemo sa preko 100 izvrsilaca obezbedjenja i inzinjera-tehnologa.
Osnovna usluga je daljinsko praćenje i obezbeđenje vozila. Korišćenjem usluga osnovnog paketa centra dobija se: -Ugradnja uređaja za praćenje i sprečavanje krađe vozila. -Određivanje pozicije vozila pomoću mreže satelita (GPS) . -Komunikacija našeg centra sa vozilom pomoću mreže mobilne telefonije (GSM). -Ključ za prepoznavnje vlasnika (Dallas key). -Blokiranje vozila ukoliko vlasnik ne prisloni elektronski ključ na tajno mesto unutar vozila u roku od 40 sekundi. -Daljinsko nadgledanje vozila: –Da li su vrata otključana ili zaključana (ukoliko imate centralnu bravu)? –Stanje haube: otvorena ili zatvorena. –Da li je motor upaljen? –Kretanje vozila. –Dodatne opcije po želji. –Daljinsko upravljanje Vašim vozilom: —Blokiranje vozila. —Uključivanje sirene. —Uključivanje žmigavca ili svetala. —Autonomni sistem zaštite uređaja. -Alarmno dugme ukoliko ste napadnuti. -Kretanje vozila. 24-časovno nadgledanje svakog dana u godini: -Permanentni svakodnevni pozivi/odzivi Vašeg vozila. -Intervenciju u saradnji sa organima gonjenja u alarmnim situacijama. -Sistem čuvanja informacija o kretanju i stanju Vašeg vozila (Zakonski zaštićen). -Program za praćenje koji vam na mapi prikazuje lokaciju vozila: –Iscrtavanje pređenog puta na mapi sa svim podacima. –Brzinu kretanja vozila tokom celog puta. –Predjeni put u kilometrima. –Mogućnost prikaza putanje u AutoRoute programu. -Povoljnosti pri kasko osiguranju kod većih osiguravajućih kuća. Mirniji san! -Korišćenjem usluga dodatnog paketa centra dobija se Glasovna komunikacija (Hands Free) -Zanimljivost –Ovaj uređaj je bio odabran za praćenje i obezbeđenje više od 2500 vozila medicinske pomoći, policijskih, vojnih i drugih specijalnih službi na Olimpijskim igrama u Atini 2004.

GALEB GROUP d.o.o. Šabac, jedan od lidera u oblasti preduzetništva na našim prostorima, prvo je registrovano privatno preduzeće u bivšoj SFRJ. Kompanija je osnovana 1977. godine, najpre kao zanatska radionica iz oblasti elektrotehnike i elektronike

Kompanija Galeb Group je pocetkom 2008 godine privela kraju jedan novi projekat za daljinsko pracenje vozila “Oris 08”, koji predstavlja niz softverskih i hardverskih resenja koja ce biti nezaobilazna karika svakog voznog parka, bez obzira koji broj vozila je u pitanju. Oris 08 predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, i pri tome koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS – za odredjivanje tačne lokacije, GPRS – za prenos podataka, Internet – za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije. U vozilo se ugrađuje uređaj Oris 08D, koji u sebi poseduje GPS prijemnik i pomoću koga određuje tačnu poziciju, u sebi još ima GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost slanja više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja/zatvranja vrata i prtljaznog prostora, aktiviranju panik tastera, kao i posebno definisanih tastera od strane krajnjeg korisnika. Tako prikupljeni podaci se šalju ka dispečerskom centru gde se obrađuju i korisnici sistema Oris 08 putem web aplikacije Oris 08W ili specijalizovanih Desktop aplikacija Oris 08DA mogu vršiti nadzor svojih vozila u realnom vremenu.

Kompanija Galeb Group nudi tri komercijalna modela korišćenja Oris 08 sistema, a to je putem Web aplikacije Oris 08W, kada krajnji korisnici putem interneta uz autorizaciju sa korisničkim imenom i lozinkom pristupaju aplikaciji, gde imaju mogućnost prikaza vozila u realnom vremenu na mapi, analize kretanja vozila za određen vremenski period i kreiranja raznih vrsta izveštaja. U ovom slučaju korisnik bi uz kupovinu uređaja, plaćao samo mesečnu pretplatu korišćenja aplikacije.

Drugi vid usluge je postavljanje kompletnog sistema Oris 08 u sedište krajnjeg korisnika, u ovom slučaju se postavlja server sa bazom podataka, sa nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, kao i specijalizovana desktop aplikacija Oris 08DA, koja direktno komunicira sa bazom podataka, koja ima zadatak administriranja čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje određenih izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova.

Treci vid ponude koji stize iz Galeba je instalacija desktop aplikacije na odredjene racunare kod krajnjeg korisnika, i oni ce putem interneta koristiti usluge kontrolnog centra koji se nalazi u sedistu kompanije Galeb Group. Koriscenjem desktop aplikacije ovim vidom usluge obezbedjuje se komotniji i detaljniji rad sa podacima, ali takodje ste ograniceni slobodom odakle mozete pratiti vozila, sto je jedina prednost web aplikacije.

RB GeneralEkonomik se bavi razvojem i proizvodnjom komunikacionih i mrežnih uređaja, izgradnjom informacionih sistema, sistem integracijom i distribucijom IT proizvoda. U proteklom periodu kompanija je realizovala kompletna rešenja za najveće i najsloženije informacione sisteme, ovladala novim tehnologijama i stekla reputaciju jednog od vodećih preduzeća u oblasti informacionih tehnologija. U svojoj posvećenosti poslu i potrebama klijenata, GeneralEkonomik se konstantno rukovodio najvišim standardima struke gradeći odnose od obostranog interesa. Takva nastojanja su rezultirala dugoročnim partnerskim odnosima, stabilnim poslovanjem i kontinuiranim razvojem kompanije. Uspostavljena je saradnja sa značajnim privrednim subjektima i krajnjim korisnicima među kojima su glavni klijenti veliki privredni sistemi, organi državne uprave i banke.

Geneko rešenja na području satelitskog praćenja i nadzora vozila (AVL), M2M (Machine-to-Machine) i radio frekventne identifikacije (RFID) omogućavaju daljinsku kontrolu i centralizovano upravljanje sa bilo kog mesta korišćenjem računara ili mobilnog telefona povezanim na Internet. Ova rešenja podržavaju komunikaciju između kontrolnog centra i udaljenih uređaja ili vozila u realnom vremenu. Za uspostavljanje veze i prenos podataka koristi se Internet, GSM mreža i njeni GPRS, CSD i SMS servisi. Geneko rešenja se mogu primeniti u drumskom saobraćaju, parking servisima, industriji, maloprodaji, sigurnosnim sistemima i teritorijalno razuđenim sistemima koji zahtevaju daljinsku kontrolu.

Za alternativno povezivanje udaljenih uređaja, računara i lokalnih IP mreža razvili smo GPRS/EDGE/3G ruter koji ostvaruje konekciju preko GSM i UMTS mreže. Ruter omogućava uspostavljanje veze i na mestima gde ne postoji druga komunikaciona infrastruktura što je posebno važno za povezivanje mobilnih sistema na terenu, ali i za obezbeđivanje rezervne (redundantne) veze udaljenih poslovnih jedinica sa centralnim računarom.

Geneko hardverska i softverska rešenja se mogu lako prilagoditi specifičnim zahtevima korisnika u pogledu funkcionalnosti i kompatibilnosti sa postojećom opremom.

Kartiranje/Mapping
Plan Plus kao jedan od najpoznatijih kartografskih proizvoda kod nas je proizvod preduzeća Contrast. Teško je i zamisliti: na jednom mestu nalaze se digitalne mape putne mreže Srbije i detaljni planovi četrnaest gradova. Sve na dohvat vaše ruke. Sve u novoj verziji programa PlanPlus. PlanPlus stoji rame uz rame sa svetskim standardima u ovoj oblasti. Sa programima kao što su Microsoft AutoRoute i MapPoint ili Route 66. A u mnogim stvarima ih i prestiže. Jer, ovi programi naprosto ne sadrže ozbiljne podatke o Srbiji. I nisu u pitanju samo mape. U pitanju je obilje informacija neophodnih za snalaženje na putu… Zato i nije čudo da su upravo PlanPlus mape osnova rešenja velikih profesionalnih sistema. Onih koji zahtevaju precizan i brz podatak o lokaciji. Jer, sistemi zasnovani na PlanPlus-u rade bez greške već godinama u Telekomu Srbije, Poštama Srbije i drugim velikim kompanijama. Ukoliko je i vama potrebno softversko rešenje poslovnih zahteva vezanih za mape Srbije i gradova u njoj, sledite link.
GPS tehnologija je opšte prihvaćena u GIS organizacijama za zadatke poput prikupljanja i održavanja podataka. Bez obzira na to da li Vas zanimaju geografski ili atributivni podaci, GPS će Vas jednostavno dovesti do pozicije Vašeg GIS objekta u stvarnom životu. Jednom kada tamo stignete možete snimiti tačnu poziciju ili jednostavno poboljšati tačnost postojećih podataka, kao i snimiti sve neophodne atribute. Svaka organizacija kojoj su potrebni tačni i sveži GIS podaci treba GPS. Mobilni GIS kojeg pokreće GPS omogućava terenskim ekipama da donesu odluke koje mogu pomoći u spašavanju života na osnovu tekuće i tačne informacije. GISDATA nudi pun opseg GPS prijemnika, terenskih računara i terenskih računara s integriranim GPS prijemnikom, za kartiranje i GIS, kao i godine iskustva u prilagođavanju potrebama klijenata, razmeštanju i podršci mobilnim GIS/GPS rešenjima.
Livona d.o.o. je preduzeće specijalizovano za konsultantske i inženjering aktivnosti u GPS i GIS tehnologijama. Livona d.o.o je privatno preduzeće osnovano 1995. godine sa osnovnim ciljem da obezbedi tehničku, upravljačku i komercijalnu podršku u planiranju, projektovanju i implementaciji GPS i GIS tehnologija. Livona d.o.o. je ovlašćeni distributer firmi Trimble u domenu GPS opreme, Laser Technology Inc. u domenu laserskih daljinomera i AED-SICAD u domenu ESRI baziranih GIS tehnologija.

Leave a comment