Larisa Marjanović-Kostić

Larisa Marjanović-Kostić

Larisa Marjanović-Kostić, suvlasnik preduzeća i bivši direktor

Na čelu preduzeća od njegovog osnivanja početkom 2004. godine do 2014. godine, kada je pokrenula novi privatni posao otvaranjem prodavnice u Svetogorskoj ulici u Beogradu. Završila i magistrirala na PF i TMF na BU. Tečno govori engleski i nemački jezik. Udata i majka jednog deteta.
Mirjana Đuričić

Mirjana Đuričić

Mirjana Đuričić, direktor

Završila SSS, ekonomskog smera, radila na više radnih mesta od poenterke u pogonu, finansijskog referenta na LD u Karlovcu pa do Beograda na radniom mestu poslovnog sekretara, finansijskog referenta , odgovornog lica itd…Služi se nemačkim jezikom.

 

Jasna Stefanović-Fiket

Jasna Stefanović-Fiket

Jasna Stefanovic-Fiket, stručni saradnik za engleski jezik

2008 – Diploma iz TESOL-a (Teaching English to Students of Other Languages) – London (London Teachers Training College) 2008 – Diploma viseg ranga iz TESOL-a (Graduate Diploma) London (London Teachers Training College) 2009 – Magistarska Diploma iz TESOL-a (London Teachers Training College) – London Dodatne kvalifikacije: 1998 – CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH – Cambridge Kembridz diploma iz engleskog – ekvivalent maternjem jeziku 2003 – CERTIFICATE IN BUSINESS ENGLISH HIGHER – Cambridge Kembridz diploma is biznis engleskog najviseg nivoa 2006 – TEACHING KNOWLEDGE TEST (tri ispita i tri diplome) za strucnost predavanja engleskog jezika
Svetlana Veličković

Svetlana Veličković

Svetlana Veličković, stručni saradnik za administrativne poslove i izveštajne sisteme.

Glavni adminstrativac preduzeća. Poseduje višedecenijsko iskustvo na adminstrativnim poslovima i na svakodnevnom kreiranju izveštaja za klijente. Vlada ruskim jezikom. Konverzacijski engleski. Udata. Majka jednog deteta.
Dragan Karadžić

Dragan Karadžić

Dragan Karadžić, elektroinstalater

Glavni instalater električnih instalacija slabih i jakih struja. Više od 20 godina iskustva u struci. Oženjen. Otac troje dece.
Slobodan Cvetković

Slobodan Cvetković

Slobodan Cvetković, elektroinstalater

Završio ETŠ “Nikola Tesla” u BGD. Više od 20 godina iskustva u struci. Specijalnost autoelektrika i povezivanje GPS uređaja i ostalih davača. Oženjen. Otac troje dece.
Siniša Šobić

Siniša Šobić

Siniša Šobić, projektant GPS sistema

Završio SF na BU. Vlada engleskim jezikom. Specijalnost kartografija i formiranje rutabilnosti na putnim mrežama. Oženjen. Otac dvoje dece
Goran Pavlović

Goran Pavlović

Goran Pavlović, tehnolog

Operater na sistemu za AVL. Završio VETŠ u BGD. Govori engleski jezik. Specijalnost prikupljanje GIS podataka i kartiranje. Neoženjen za sada.
Srđan Savić

Srđan Savić

Srđan Savić, stručni saradnik za razvoj sistema

Glavni elektroničar preduzeća. Završio VETŠ. Radio u PC service, Computer Hill, RCC, ETC service, Comtrade. Specijalnost održavanje sistema. Govori engleski. Projektovao prvi GPS modul preduzeća na Telit platformi 2010. godine. Oženjen.
Vladimir Komnenović

Vladimir Komnenović

Vladimir Komnenović, stručni saradnik

Zaposlen na poslovima sistem administratora.1995. Šesta Beogradska Gimnazija (prirodno matematički smer),1996. Pravni fakultet2000-2002.70-227 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Internet Sep 22, 2004 Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition70-221 Designing a Microsoft® Windows® 2000 Network May 28, 2002 Infrastructure70-219 Designing a Microsoft® Windows® 2000 Directory Services May 22, 2002 Infrastructure70-220 Designing Security for a Microsoft® Windows® 2000 May 13, 2002 Network

70-217 Implementing and Administering a Microsoft® Windows® Apr 25, 2002 2000 Directory Services Infrastructure

70-216 Implementing and Administering a Microsoft® Windows® Apr 15, 2002 2000 Network Infrastructure

70-215 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Apr 03, 2002 Windows® 2000 Server

70-210 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Mar 22, 2002 Windows® 2000 Professional

70-292 Man&Maintain a MS Windows Server 2003 Envirionment for an MCSA Certificate on Windows Server 2000

70-296 Plan,Imp&Maintain a MS Windows Server 2003 Envirionment for an MCSE Certificate on Windows Server 2000

2007-2008

HP AIS (ML,DL,BL)

Microsoft Certified Systems Engineer 2003

Engleski viši nivo

Poslovi:

Dijagnostika i rešavanje hardverskih problema

Implementiranje i administriranje mrežnih resursa

Bekapovanje operativnih sistema i podataka

Antivirusna zaštita (Serverskih i radnih stanica)

Instalacija i održavanje radnih stanica

Instalacija i održavanje dodatnih aplikacija potrebnih za funkcionisanje preduzeća

Rad sa sledećim Serverskim platformama;

Windows 2000,2003 (Web,Standard,Enterprise,Datacenter version)

Exchange 5.5,2000,2003,2007 (Standard i Enterprise version) – Mail Server

SQL Server 2000,2005 (Standard i Enterprise version) – Database Server

ISA Server 2000,2004,2006 (Standard i Enterprise version) – Firewall Server

Antivirusne aplikacije:Mcafee,Symantec,Antigen,Kaspersky (Enterprise i pro version)

Windows Small Business Server 2003 R2

Leave a comment