Osnivanje preduzeća je pokrenuto potrebom da se višegodišnje iskustvo stručnjaka u polju satelitskog lociranja i kartiranja, osim na naučnim skupovima dokaže i na tržištu. S obzirom da na teritoriji Grada Beograda posluje više od 100000 privrednih subjekata, formirano je jedinstveno preduzeće koje omogućava objedinjavanje i sinergijsko delovanje u cilju uvođenja Inteligentnih Transportnih Sistema – ITS-a. Preduzeće PITIS d.o.o. posebno dobija na značaju obzirom na činjenicu da je u trenutku osnivanja bilo jedino pravno lice na teritoriji Republike Srbije registrovano za Projektovanje Inteligentnih Transportnih Informacionih Sistema.Veliki broj projekata i naucnih radova predstavlja zdravu osnovu na kojoj se temelji Preduzece PITIS d.o.o. Dokaz tome predstavlja poverenje koje nam je ukazano potpisivanjem sertifikata o ovlascenoj prodaji i servisiranju opreme za pracenje i lociranje vozila jednog od najvecih svetskih proizvodjaca GPS opreme za AVL – GPSLT i proizvođača AVL aplikacija Vitaltrace. U skladu sa tim, Preduzeće PITIS d.o.o. pruža uslugu na nivou svetskog lidera u proizvodnji opreme za Automatsko Lociranje Vozila – AVL. Svi proizvodi i usluge koje nudi preduzece PITIS d.o.o. se baziraju na Vitaltrace platformi.

Through years of experience of working staff from PITIS d.o.o. company, an idea of founding company has been grown out. Considering the territory of Belgrade, where 100.000 economic entities is doing business, company was founded to provide joining and synergy acting for establishing Intelligent Transportation Systems – ITS. Company PITIS d.o.o. is especially noticeable according to the fact that it is the only company on the territorry of Republic of Serbia that is registered for Projecting Intelligent Transport Systems.

Leave a comment