Shodno preporuci proizvođača, sistematizovana je ponuda GPS usluga za AVL na sledeći način:

1. U okviru usluge omogućeno je besplatno korišćenje GPS uređaja za AVL.

2. Ugradnja uređaja podrazumeva postavljanje i povezovanje opreme i raspoređivanje antena, montaža panik tastera i rezervnog napajanja.

3. Maksimalno vreme za ugovaranje paketa je do jedne godine

4. Omogućeni popusti u zavisnosti od dužine trajanja ugovora i broja vozila

Cenovnik GPS usluga za AVL

1. Mesečno održavanje (30 dana) za jednu jedinicu za ugovor od godinu dana u zavisnosti od broja vozila
    Broj vozila uključenih u sistem  
Rbr Usluga 1 7 10 25 50 100 GPRS komunikacija (Srbija)+Administracija BP, portal****
1.1 Dispečerski paket*** 22,439 22,077 21,900 21,057 19,790 17,664 Uključeni
1.2 Standardni paket*** 11,967 11,774 11,680 11,231 10,555 9,421 Uključeni
1.3 Plan za praćenje važnih ličnosti i robe visoke vrednosti*** 22,439 22,077 21,900 21,057 19,790 17,664 Uključeni
***Nakon godinu dana ukazanog poverenja odobravaju se dodatni popusti
**** Roaming i troškovi razgovora se naplaćuju prema važećem cenovniku provajdera telekomunikacionih usluga Telekom a.d.
Napomena: Omogućeno je korišćenje SIM kartica klijenata. U tom slučaju, mesečni troškovi održavanja se umanjuju za 15%
2. Ugradnja uređaja I dodatne opreme
 
2.1 Osnovna ugradnja uređaja:

  • povezivanje uređaja na napajanje
  • postavljanje GPS I GSM antenna
  • priključivanje signala sa kontakt brave
  • postavljanje panic tastera
  • postavljanje rezervnog napajanja
50
2.2 Ugradnja u voznom parku klijenta 10
2.3 Ugradnja dodatne opreme:

  • Video nadzor u vozilu po kameri (do 4 kamere)
  • Ugradnja terminala za komunikaciju sa vozačem
  • Ugradnja telefonskog aparata
20
2.4 Ugradnja temperaturnog davača 30
2.5 Ugradnja profesionalnog davača goriva POI550 110
2.6. Ugradnja klasičnog davača goriva POI550 45
2.7 Ugradnja prekidača na vrata rashladne komore (po prekidaču) 10
2.8 Povezivanje signalizacije sa vozila po signalu (temperature, alarm), ukoliko je omogućeno 10
2.9 Izgradnja uređaja 25
2.10 Ugradnja profesionalnog senzora goriva POI551 160
2.11
 
3. Programiranje uređaja
     
3.1 Prvo programiranje 0
3.2 Programiranje 15
3.3 Reprogramiranje 0
3.4 Preprogramiranje 10
3.5 Promena paketa 5

Leave a comment