fuel.png

Gradjevinski paket je namenjen velikim potrošačima goriva. To se odnosi na građevinska preduzeća gde utrošak goriva predstavlja najveći trošak u svakom poslu.

Oprema za gradjevinski paket se sastoji od sledécih komponenti:

  1. GPS uredjaj
  2. Napajanje
  3. Panik taster
  4. Visokoosetljivi davac nivoa goriva

Leave a comment