Предузеће ПИТИС д.о.о. се још од свог оснивања бави пословима имплементације различитих електронско-електричних решења од тактичко-стратегијског па до оперативног нивоа. На оперативном нивоу се раде најсложенији послови електричних инсталација. Оне се раде како на покретним, тако и на непокретним објектима. Осим тога, наши електричари су подељени у две групе. Како би што боље одговорили пословним изазовима, специјализована је мрежа сервисера на целој територији Србије и Српске која се бави инсталацијама на превозним односно покретним средствима и група за стално запослених електричара која се бави електроинсталацијма на објектима по принципу кључ у руке, и то што се каже, од подрума до крова.