Temp.png

Temperaturni paket je namenjen transportnim preduzećima koja se bave prevozom oetljive robe za koje je potrebna određena temperatura.

Teretni paket se sastoji od sledece opreme:

  1. GPS jedinica + GPS antena + GSM antena
  2. Kablovi za napajanje sa 3A zaštitom i na napajanju i na masi
  3. Panik taster
  4. Temepraturni davac

Leave a comment