Primena
AVL sistem omogućava određivanje tačnog položaja pokretne jedinice uz pomoć satelitskih ili zemaljski zasnovanih tehnologija za pozicioniranje. AVL sistem se toliko razvio, da je postao standardna oprema kako u službama koje zahtevaju veliku pouzdanost i brzinu odlučivanja tako i kod svakog korisnika vozila. Svoju primenu AVL je našla i u običnom životu. Unapređenjem uređaja omogućeno je prećenje i ljudi, životinja, roba. U zavisnosti da li se prevoz vrši vozilom, plovnim objektom, ili nekim drugim sredstvima, postoji više primera gde AVL može naći primenu. Usavršavanjem uređaja omogućeno je praćenje i živih bića, pre svega ljudi.

Funkcionalnost
Mogućnosti sistema se svakim danom proširuju. Standardni podaci se oslanjaju na satelitske signale. Tu spadaju pozicija (latituda, longituda i visina), brzina i vreme, tzv. PVT (eng. Position, Velocity, Time). Inteligentni uređaji kakvi su Trimble proizvodi samo iz ovih podataka mogu da izvuku veliki broj korisnih informacija. Tako na primer iz formule (Tejlorov red) iz koje se dobija parametar brzine kao prvi član Tejlorovog reda, mogu se dobiti i parametri ubrzanja (eng. acceleration) kao drugi člani trzaja (eng. jerk) kao treći član. Ovi parametri su neophodni da bi se odredile neke pojave prilikom kretanja, kakav je sudar na primer, koji predstavlja negativno ubrzanje, ili nerentabilno kretanje koje se odlikuje čestim ubrzanjima i usporenjima. Na ovaj način se štedi na senzorima koji otkrivaju ovakva stanja.

Leave a comment