Хвала на посети/Thanks for visiting

Платфорка за праћење/Tracking platform

Возила/Vehicles

Услуга лоцирања возила свих видова саобраћаја, почев од друмског, па преко железничког и водног, па до ваздушног. У понуди је више пакета услуга, у зависности од потреба и могућности корисника.

Read More

Роба/Goods

Услуга је намењена лоцарању роба, контејнера, пакета и оталих пошиљки које немају изворе напајања. Ова услуга се рализује посебним хермерички заштићеним уређајем на батерије.

Read More

Људи/Humans

Услуга лоцирања људи подразумева добровољни пристанак корисника на ову врсту услуге у складу са вим законима који штите приватност. Најчешћи кориници су старији, деца и дементне особе.

Read More

Животиње/Animals

Лоцирање кућних љубимаца, домаћих и дивљих животиња је омогућено посебним херметички затвореним уређајем на батерије који је лагане, али робусне констукције, облика привеска за огрлицу.

Read More

Nova “GPS epoha” nastupa početkom aprila

Ako se oslanjate na GPS, zabeležite 6. april 2019. godine u svom kalendaru jer je to datum kada će se dogoditi restartovanje GPS brojčanika na nulu takozvani „GPS rollover“, a to može dovesti do smetnji u radu kod nekih GPS prijemnika. Piše: Danas Online14. februara 2019. 21.38. Više na https://www.danas.rs/tehnologije/nova-gps-epoha-nastupa-pocetkom-aprila/